Sophie Mastenbroek
 1998, The Hague
contact: sophmastenbroek@gmail.com

Opleidingen:

2020 – 2021
Talent TrajectTheater Rotterdam
2019 – 2019
Fine Art, Falmouth University, UK
2016 – 2020
Autonome Beeldende Kunst, Willem de Kooning Academie, Rotterdam
 
TENTOONSTELLINGEN
 
Coming Up:
All In, Het Hem, Zaandam, 3-7 maart
 
2020
De Aanschouw Rotterdam, Solo
Window Shopper, Hilton Art Lab Rotterdam, Groep
 
2019
Tussen Kunst en Cool,Coolvishandel Willem Rotterdam, Groep
Outside In, The Poly Falmouth, Verenigd Koninkrijk, Groep
 
2018
participant in the Blind Date, Codarts X WDKA, Rotterdam
 
2017
Badgasten, Oostelijk Zwembad,Rotterdam, deel van kunstroute Kralingen – Crooswijk, Groep

 

 

I imagine ambient forces and energies which scour, throw, tap and sink. They flow between places experienced by the body and places conjured by the imagination, and this relationship is the current focus of my practice. Across processes such as drawing, ceramics, kinetic sculpture and performance I consider how our imaginary engagement with place exists simultaneously with a sensory experience of place; how this dialogue can be found in acts of making and materialized in an object, installation or performative action. Working a texture into clay or drawing portals of organic form recollects what I have sensed in a beloved place, yet also imagines unseen energies which vibrate through the materials. As ceramic sculptures threaten the violent force of a metallic impact, or electric current animates the wings of buzzing insects, the work is an invitation into a realm of imaginary action. As a whole my practice searches for enchanted and mysterious experience, which in our current understanding of place is perhaps in decline. I hope my work resonates with those who recognize an enchantment in places and materials and shows the imagination and creative process as vital for experiencing it.

 

Ik verbeeld mij omgevende krachten en energieën die schuren, gooien, tikken en zinken. Deze krachten stromen tussen plaatsen die door het lichaam worden ervaren en plaatsen die door de verbeelding worden opgeroepen, deze relatie is de huidige focus van mijn praktijk. Bij processen zoals tekenen, keramiek, kinetische sculptuur en performance ga ik na hoe onze denkbeeldige interactie met plekken tegelijkertijd bestaat met een zintuiglijke ervaring hiervan; hoe dit dialoog kan worden gevonden in de handelingen van het maken en worden gematerialiseerd in een object, installatie of performatieve actie. Het verwerken van een textuur in klei of het tekenen van portalen van organische vormen herinnert aan wat ik op een geliefkoosde plek heb gevoeld, maar stelt mij ​​ook onzichtbare energieën voor die door deze materialen lopen. Terwijl keramische sculpturen dreigen met de gewelddadige kracht van een metalen inslag, of elektrische stroom de vleugels van zoemende insecten bezielt, nodigt het werk uit tot een wereld van denkbeeldige actie. Als geheel zoekt mijn praktijk naar betoverde en mysterieuze ervaringen, die in ons huidige begrip van sommige plekken misschien wel in verval is. Ik hoop dat mijn werk resoneert met degenen die een betovering in plaatsen en materialen herkennen, en de verbeeldingskracht en het creatieve proces zien als essentieel om dit te ervaren.

Sluit Menu